Waar kunnen we je mee helpen?

Problemen met inloggen bij DigiD

Ervaar je problemen met het gebruik van DigiD? Op de supportpagina van DigiD vind je informatie om je verder te helpen. Klik hier voor meer informatie over inloggen bij DigiD en het activeren van de DigiD app. (https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app/

Ook hebben veel bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid. Daar kun je vragen stellen over de digitale overheid, inclusief DigiD. Klik hier voor meer informatie over hulp bij een bibliotheek. (https://www.digid.nl/hulp/hulp-bij-een-bibliotheek/)